PolEcho 2022 – PROGRAM

POBIERZ PROGRAM PDF

Piątek 6.05.2022

SALA WYKŁADOWA – GŁÓWNA (A+B+C)

 

8:00 – 10:00 Sesja I

Główna Konkursowa Sesja Przypadków Klinicznych

Prowadzący: Piotr Szymański (Warszawa), Katarzyna Mizia-Stec (Katowice), Andrzej Gackowski (Kraków)

 1. Unexpected finding “vocal cords” – like membrane in the ascending aorta. Karolina Golińska-Grzybała, Andrzej Gackowski (Kraków)
 2. Extreme cases of aortic pathologies after Bentall procedure. Magdalena Krawczyk, Tomasz Witkowski, Agnieszka Witkowska, Wojciech Kosmala (Wrocław)
 3. Przeznaczyniowe leczenie dysfunkcji bioprotezy w ujściu trójdzielnym u pacjentki z anomalią Ebsteina. Magdalena Kumor, Marcin Demkow, Karolina Plaskota, Ilona Michałowska, Maciej Sterliński, Mirosław Kowalski, Katarzyna Biernacka, Ewa Kowalik, Piotr Hoffman (Warszawa)
 4. Spectacular improvement of the right ventricular function in a patient after myocardial infarction complicated by severe tricuspid regurgitation. Katarzyna Kurnicka, Katarzyna Perzanowska-Brzeszkiewicz, Martyna Kuryła, Michał Machowski, Piotr Pruszczyk (Warszawa)
 5. Echokardiograficzny obraz ogromnego częściowo wykrzepionego tętniaka pomostu żylnego. Karolina Borowiec, Maksymilian Opolski, Radosław Pracoń, Ilona Michałowska, Mariusz Kruk, Katarzyna Kożuch, Piotr Zieliński, Elżbieta Katarzyna Biernacka, Ewa Kowalik, Mirosław Kowalski, Piotr Hoffman (Warszawa)
 6. Rzadkie, lecz groźne powikłanie ablacji migotania przedsionków - kluczowa rola badania echokardiograficznego w ścieżce diagnostycznej. Grzegorz Sławiński, Anna Kochańska, Jadwiga Fijałkowska, Grzegorz Raczak, Ludmiła Daniłowicz-Szymanowicz (Gdańsk)
 7. Nietypowy obraz niewydolności serca u pacjenta po korekcji wewnątrzprzedsionkowej przełożenia wielkich naczyń – przyczyny i leczenie dysfunkcji lewej komory podpłucnej. Aleksandra Ciepłucha, Agnieszka Bartczak-Rutkowska, Justyna Rajewska-Tabor, Małgorzata Pyda, Olga Trojnarska (Poznań)
 8. Infekcyjne zapalenie wsierdzia we wrodzonej wadzie serca - jednak echokardiografia…. Ewa Warchoł-Celińska, Ewa Kowalik, Ilona Michałowska, Piotr Kołsut, Mirosław Kowalski, Jacek Różański, Piotr Hoffman (Warszawa)
 9. Nierozwiązany problem - konstrykcja czy restrykcja? Łukasz Biel, Ewa Mroczek, Wojciech Kosmala (Wrocław)
 10. Czy to wina okludera? Dwa przypadki masywnego wykrzepiania w lewym przedsionku u pacjentów z bioprotezą zastawki mitralnej oraz obecnością okludera wszczepionego przezskórnie. Natalia Jurzak-Myśliwy (Lublin)
 11. Trudności w obrazowaniu echokardiograficznym przyczyną groźnych powikłań klinicznych – rola obrazowania multimodalnego. Anna Lisowska, Bożena Sobkowicz, Małgorzata Knapp (Białystok)

 

10:15 – 11:45 Sesja II

Chory w stanie krytycznym – „ultrasonografia” jako kluczowa „wartość dodana”

Prowadzący: Zbigniew Gąsior (Katowice), Piotr Hoffman (Warszawa), Piotr Lipiec (Łódź), Olga Trojnarska (Poznań)

 • Echokardiografia u chorego z OZW - Danuta Sorysz (Kraków)
 • Echokardiografia u chorego we wstrząsie – Katarzyna Mizia-Stec (Katowice)
 • Echokardiografia u chorego z ostrą niewydolnością oddechową – Marcin Fijałkowski (Gdańsk)
 • Echokardiografia u chorego ze wspomaganiem krążenia – Agnieszka Biełka (Zabrze)

 

12:00 – 13:45 Sesja III

Obrazowanie niedomykalności mitralnej i trójdzielnej przez pryzmat wskazań do współczesnej terapii

Prowadzący: Marek Deja (Kraków), Marcin Fijałkowski (Gdańsk),Tomasz Hirnle (Białystok)

 • Czy możliwa interwencja przezskórna w niedomykalności mitralnej – co oceniać w TTE / TEE? Andrzej Gackowski (Kraków)
 • Dobór pacjenta do leczenia chirurgicznego niedomykalności mitralnej – Piotr Hoffman (Warszawa)
 • Klasyfikacja i stratyfikacja niedomykalności zastawki trójdzielnej – Olga Trojnarska (Poznań)
 • Dobór kandydata do leczenia zabiegowego niedomykalności zastawki trójdzielnej: chirurgicznego vs przezskórnego - Piotr Szymański (Warszawa)

 

14:00 -14:50 Sesja IV lunchowa - NIE Gorsza niż Inne!!!

Klinika + Obrazowanie = Dobór optymalnej terapii u chorego z niewydolnością serca

Prowadzący: Andrzej Gackowski (Kraków), Dorota Kustrzycka-Kratochwil (Wrocław)

 • Klinika, kilka obrazów echokardiograficznych i leczenie dobrane na miarę – Katarzyna Mizia-Stec (Katowice)
  Wykład sponsorowany firmy Novartis
 • HF – czy należy oceniać LVEF przed włączeniem leczenia? - Andrzej Gackowski (Kraków)
  Wykład sponsorowany firmy Boehringer Ingelheim
 • Chory z nietypową niewydolnością serca z zachowaną frakcją wyrzutową – Wojciech Wróbel (Katowice)
  Wykład sponsorowany firmy Sanofi
 • … leczenie dobrane na miarę – Take Home Message

 

15:00 - 16:15 Sesja V - Sesja inauguracyjna

Prowadzący: Katarzyna Mizia-Stec (Katowice), Andrzej Gackowski (Kraków), Piotr Szymański (Warszawa)

 • Oficjalne rozpoczęcie kongresu
 • CT & Echo: complement or competition? - Stephan Achenbach (Erlangen) - online
 • Kardiologia i echokardiografia w Ukrainie w czasie wojny - Yurij Ivaniv, Nelya Oryszczyn (Lviv)
 • Stenoza aortalna – najczęstsza VHD i zmieniające się standardy obrazowania - Zbigniew Gąsior (Katowice)
 • Wręczenie Nagrody PolEcho 2022 za Najlepszy Przypadek Echokardiograficzny oraz Nagrody Asocjacji Echokardiografii PTK dla Młodego Naukowca za Najlepszą Publikację Oryginalną 2020-2021
 • Zakończenie inauguracji

 

16:30 – 18:00 Sesja VI

Monitorowanie przezskórnych procedur strukturalnych w TEE

SESJA POD PATRONATEM FIRMY ABBOTT

Prowadzący: Marcin Fijałkowski (Gdańsk), Danuta Sorysz (Kraków), Piotr Szymański (Warszawa), Wojciech Wojakowski (Katowice)

 • Mitra-Clip - Andrzej Gackowski (Kraków)
 • Tri-Clip – Piotr Scisło (Warszawa)
 • PVL - Piotr Pysz (Katowice)
 • LAAC – Danuta Sorysz (Kraków)
 • Niespodzianka – tego jeszcze nie widzieliście - Dorota Kustrzycka-Kratochwil (Wrocław)

 

Piątek 6.05.2022

SALA WARSZTATOWA

11:30 – 12:30 Warsztaty Philips – I tura

13:30 – 14:30 Warsztaty Philips – II tura

16:30 – 18:00 Sesja ustna prac naukowych pod patronatem EACVI HIT

Prowadzący: Agnieszka Kapłon-Cieślicka (Warszawa), Anna Lisowska (Białystok), Błażej Michalski (Łódź), Witold Streb (Zabrze)

 

 

Piątek 6.05.2022

FOYER SALI WYKŁADOWEJ

8:00 – 10:00 Satelitarna Konkursowa Sesja Przypadków Klinicznych

Prowadzący: Małgorzata Knapp (Białystok), Tomasz Kukulski (Zabrze)

 1. Duży guz w lewym przedsionku – trudności w diagnostyce różnicowej. Joanna Pudło, Karolina Golińska-Grzybała, Andrzej Gackowski, Małgorzata Konieczyńska, Małgorzata Urbańczyk-Zawadzka (Kraków)
 2. Od kardiomiopatii do zaburzeń endokrynologicznych. Zdiagnozowanie akromegalii w trakcie wykonywania rutynowej echokardiografii. Ewa Fudalej (Lublin)
 3. Obrazowanie wielomodalne w ocenie wariantu anatomicznego zatoki wieńcowej i spływu żył systemowych do serca. Ewelina Jasic-Szpak, Małgorzata Kobusiak- Prokopowicz, Karolina Grześkowiak, Justyna Sokolska, Wojciech Kosmala (Wrocław)
 4. Extensive cardiac damage due to Streptococcus sanguinis infective endocarditis in a patient with a complex congenital heart disease. Karolina Plaskota, Ilona Michałowska, Mirosław Kowalski, Piotr Hoffman (Warszawa)
 5. Skuteczne operacyjne leczenie pozawałowego pęknięcia ściany lewej komory u chorej w trakcie przewlekłej sterydoterapii. Ewelina Lichota, Patrycja Molek, Barbara Szlosarczyk, Malgorzata Urbanczyk-Zawadzka, Malgorzata Mielnik, Jadwiga Nessler, Andrzej Gackowski (Kraków)
 6. Typowy obraz Trudna diagnoza? Elżbieta Ostrowska-Kaim, Andrzej Gackowski (Kraków)
 7. Cyanotic patients require specific follow-up. Agnieszka Bartczak, Olga Trojnarska (Poznań)
 8. Guz serca jako przyczyna ostrej niewydolności serca – zastosowanie echokardiografii w diagnostyce i monitorowaniu inwazyjnych procedur diagnostycznych. Michał Węgiel, Danuta Sorysz, Agata Wiktorowicz, Stanisław Bartuś (Kraków)
 9. Nieszczęścia chodzą parami. Karolina Wrona-Kolasa, Maria Stec, Dominika Dziadosz, Klaudia Męcka, Maciej Wybraniec, Katarzyna Mizia-Stec (Katowice)
 10. Bezobjawowe powikłanie po kardiochirurgicznym leczeniu ostrego rozwarstwienia aorty wstępującej. Małgorzata Nowak, Dorota Kustrzycka-Kratochwil, Małgorzata Sukiennik-Kujawa, Piotr Król, Marek Gemel, Jacek Skiba, Paweł Gać (Wrocław)
 11. Nietypowe IZW. Mariusz Kozak, Katarzyna Wojewoda, Andrzej Wysokiński, Andrzej Tomaszewski, Michał Tomaszewski (Lublin)
 12. Infective endocarditis in patient with implanted biological aortic prosthesis in 26 week of pregnancy – difficult diagnostics and even more difficult decisions. Karolina Rozwadowska-Chodór, Tomasz Niklewski, Mariola Szulik, Michał Zembala, Tomasz Kukulski (Zabrze)

16:30 – 18:00 Sesja plakatowa prac naukowych

Prowadzący: Zofia Oko-Sarnowska (Poznań), Paulina Wejner-Mik (Łódź), Anna Rybicka-Musialik (Katowice), Wojciech Wróbel (Katowice)

 

Sobota 7.05.2022

SALA WYKŁADOWA I (B+C) – FOCUS 

 

08:30 09:30 Sesja I

Zaawansowana echokardiografia – co oceniać? Jak uniknąć błędów?

Prowadzący: Wojciech Braksator (Warszawa), Tomasz Kukulski (Zabrze), Edyta Płońska-Gościniak (Szczecin), Andrzej Szyszka (Poznań)

 • Ocena odkształcenia – jak to zrobić prawidłowo i u którego pacjenta? - Wojciech Kosmala (Wrocław)
 • Echokardiografia 3D w ocenie objętości i funkcji jam serca - Piotr Lipiec (Łódź)
 • Echokardiografia 3D w ocenie wad zastawkowych – Jarosław Kasprzak (Łódź)
 • Praca mięśniowa: metodologia i zastosowanie kliniczne - Andrzej Szyszka (Poznań)

 

9:45 – 11:15 Sesja II

Jeżeli nie wiesz, co zrobić z chorym z zaburzeniami rytmu serca – spójrz na TTE / TEE

Prowadzący: Ludmiła Daniłowicz-Szymanowicz (Gdańsk), Dorota Kustrzycka-Kratochwil (Wrocław),  Zofia Oko-Sarnowska (Poznań), Bożena Sobkowicz (Białystok)

 • Czy to złośliwy prolaps mitralny? rola nowoczesnych technik echokardiograficznych - Ludmiła Daniłowicz-Szymanowicz (Gdańsk)
 • „Arytmiczne” patologie komory prawej – Marcin Fijałkowski (Gdańsk)
 • „Arytmiczne” patologie komory lewej – Katarzyna Mizia-Stec (Katowice)
 • Zobacz, czy CIED działa prawidłowo? – Alicja Dąbrowska-Kugacka (Gdańsk)
 • Sytuacje szczególne u chorego z CIED – perforacje spowodowane elektrodą, pętle elektrod, „duchy” – Anna Polewczyk (Kielce)

 

11:30 – 13:15 Sesja III

Wyzwania echokardiografii = dylematy Kardiogrupy

Prowadzący: Marek Deja (Kraków), Tomasz Hirnle (Białystok), Wojciech Kosmala (Wrocław), Bożena Sobkowicz (Białystok)

 • Podstępne zwężenie zastawki aortalnej – Edyta Płońska Gościniak (Szczecin)
 • Stopień zaawansowania złożonych wad zastawkowych – Tomasz Kukulski (Zabrze)
 • Ocena sztucznych zastawek i ich dysfunkcji – Dorota Kustrzycka-Kratochwil (Wrocław)
 • Wyjątkowe przypadki echokardiograficzne w obrazowaniu śródoperacyjnym i po zabiegach kardiochirurgicznych – Magdalena Mizia-Szubryt (Katowice)
 • Echokardiografia w rozpoznawaniu ASD typu non-II – Andrzej Tomaszewski (Lublin)

 

13:30 – 14:20 Sesja IV lunchowa - NIE Gorsza niż Inne!!!

Klinika + Obrazowanie = Dobór optymalnej terapii. Od dławicy, duszności do wstrząsu

Prowadzący: Tomasz Kukulski (Zabrze), Katarzyna Mizia-Stec (Katowice)

 • Chory ze świeżym zawałem serca – racjonalne postępowanie inwazyjne i racjonalna farmakoterapia - Zbigniew Gąsior (Katowice)
  Wykład sponsorowany firmy Berlin-Chemie/Menarini
 • Zatorowość płucna niejedno ma imię – od diagnostyki do kompleksowego leczenia – Piotr Pruszczyk (Warszawa)
  Wykład sponsorowany firmy Pfizer
 • EchoRight PRO – aplikacja edukacyjna stworzona z pasji do Echo - Łukasz Chrzanowski (Łódź)
  Wykład sponsorowany firmy Janssen
 • Wstrząs – kompleksowo spójrzmy na pacjenta i leczmy skuteczniej – Karolina Bula (Katowice)
  Wykład sponsorowany firmy AOP Orphan

 

14:30 16:00 Sesja V

Obrazowanie multimodalne – zaczynamy od TTE, ale razem możemy więcej

 Prowadzący: Jacek Grzybowski (Warszawa), Maciej Haberka (Katowice), Katarzyna Mizia-Stec (Katowice), Piotr Pruszczyk (Warszawa)

 • Amyloidoza serca - Jacek Grzybowski (Warszawa)
 • Choroba Fabry’ego – Zofia Oko-Sarnowska (Poznań)
 • Sarkoidoza serca – Adrianna Berger-Kucza (Katowice)
 • Zapalenie mięśnia sercowego – Maciej Haberka (Katowice)
 • Żywotność miokardium - Małgorzata Knapp (Białystok)

 

 16:15 – 17:45 Sesja VI

Echokardiografia – wartościowe narzędzie w różnych sytuacjach klinicznych

Prowadzący: Krzysztof Gołba (Katowice), Agnieszka Kapłon-Cieślicka (Warszawa), Paulina Wejner-Mik (Łódź)

 • Echokardiografia w sporcie wyczynowym – Wojciech Braksator (Warszawa)
 • Echokardiografia kontrastowa – Jolanta Biernat (Katowice)
 • Echokardiografia u kobiety ciężarnej - kardiomiopatia połogowa – Zofia Oko-Sarnowska (Poznań)
 • Echokardiografia w kardioonkologii – Małgorzata Knapp (Białystok)
 • Wokół serca, czyli echokardiograficzne obrazowanie: aorty i żył systemowych – Grzegorz Styczyński (Warszawa)

 

Sobota 7.05.2022

SALA WYKŁADOWA II (A) – ZACZNIJMY OD PODSTAW

 

8:30 – 9:30 Sesja I

Prawa komora: od normy do patologii i interwencji

Prowadzący: Andrzej Gackowski (Kraków), Krzysztof Michalak (Łódź), Piotr Pruszczyk (Warszawa), Bożena Sobkowicz (Białystok)

 • Anatomia i fizjologia i obrazowanie prawej komory (wet-lab, Echo 2D+3D, MR, CT) – Andrzej Gackowski (Kraków)
 • PK w wadach zastawkowych serca – Lidia Tomkiewicz-Pająk (Kraków)
 • PK w wadach wrodzonych serca - Olga Trojnarska (Poznań)
 • PK w zatorowości i nadciśnieniu płucnym – Bożena Sobkowicz (Białystok)

 

9:45 – 11:15 Sesja II

Lewa komora: od normy do patologii i interwencji

Prowadzący: Monika Komar (Kraków), Tomasz Kukulski (Zabrze), Danuta Sorysz (Kraków), Andrzej Tomaszewski (Lublin)

 • Anatomia i fizjologia i obrazowanie lewej komory (wet-lab, Echo 2D+3D, MR, CT) – Piotr Szymański (Warszawa)
 • LK w nadciśnieniu tętniczym – Agnieszka Olszanecka (Kraków)
 • LK w wadach zastawkowych i wrodzonych serca – Paulina Wejner-Mik (Łódź)
 • LK a CRT – Jolanta Nowak (Zabrze)
 • LK i PK a niewydolność serca, LVAD i przeszczep – Tomasz Kukulski (Zabrze)

 

11:30 – 13:15 Sesja III

Zastawki mitralna i trójdzielna i aortalna: od normy do patologii

Prowadzący: Małgorzata Knapp (Białystok), Olga Trojnarska (Poznań), Paulina Wejner-Mik (Łódź)

 • Anatomia i obrazowanie prawidłowej zastawki mitralnej – Witold Streb (Zabrze)
 • Ocena echokardiograficzna wad zastawki mitralnej – Janusz Bąk (Rzeszów)
 • Anatomia i obrazowanie prawidłowej zastawki trójdzielnej – Agnieszka Kapłon-Cieślicka (Warszawa)
 • Ocena echokardiograficzna wad zastawki trójdzielnej – Monika Komar (Kraków)
 • Podstawy oceny stenozy aortalnej – Karina Wierzbowska-Drabik (Łódź)

 

13:30 14:20 Sesja IV lunchowa - NIE Gorsza niż Inne!!!

Klinika + Obrazowanie = Dobór optymalnej terapii u chorego z wielochorobowością

Prowadzący: Zofia Oko-Sarnowska (Poznań), Piotr Szymański (Warszawa)

 • Wpływ dapagliflozyny na zaburzenia rytmu serca i nagły zgon sercowy u pacjentów z niewydolnością serca – Marcin Grabowski (Warszawa)
  Wykład sponsorowany firmy AstraZeneca
 • Chory z nieoptymalną kontrolą częstości rytmu serca a echo-guided therapy – Maciej Haberka (Katowice)
  Wykład sponsorowany firmy Biofarm
 • Chory z arytmią, cukrzycą typu 2 i wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym - Małgorzata Cichoń (Katowice)
  Wykład sponsorowany firmy Novo Nordisk
 • Chory z hiperlipidemią i wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym - Anna Bednarek (Katowice)
  Wykład sponsorowany firmy Sanofi

 

14:30 – 16:00 Sesja V

Egzaminatorzy: Ludmiła Daniłowicz-Szymanowicz (Gdańsk), Zbigniew Gąsior (Katowice), Anna Klisiewicz (Warszawa), Magdalena Lipczyńska (Warszawa), Andrzej Wysokiński (Lublin)

Sprawdź swoją wiedzę! Jakie pytanie na egzaminie z echokardiografii zada:

 • o wady zastawkowe serca: Zbigniew Gąsior (Katowice)
 • o wady wrodzone serca: Magdalena Lipczyńska (Warszawa)
 • o chorobę wieńcową: Andrzej Wysokiński (Lublin)
 • o kardiomiopatie: Ludmiła Daniłowicz-Szymanowicz (Gdańsk)
 • o inne schorzenia serca i naczyń: Anna Klisiewicz (Warszawa)

 

16:15 – 17:45 Sesja VI

Podstawy echokardiografii pediatrycznej dla dorosłych - Sesja echokardiograficzna we współpracy z Sekcją Kardiologii Dziecięcej PTK

Prowadzący: Monika Kowalczyk-Domagała (Warszawa), Magdalena Lipczyńska (Warszawa), Lesław Szydłowski (Kraków), Lidia Tomkiewicz-Pająk (Kraków), Bożena Werner (Warszawa)

 • Zasady analizy sekwencyjnej, pomiary i normy w badaniu echokardiograficznym u dzieci – Bożena Werner (Warszawa)
 • Wady wrodzone serca ze zwiększonym przepływem płucnym – Agnieszka Grzyb (Warszawa)
 • Wady wrodzone serca ze zmniejszonym przepływem płucnym – Krzysztof Michalak (Łódź)
 • Wady wrodzone serca ze zmniejszonym przepływem systemowym – Monika Kowalczyk-Domagała (Warszawa)

 

SOBOTA, 7.05.2022

SALA WARSZTATOWA

8:00 – 10:00 Warsztaty GE Healthcare – I tura

13:30 – 15:30 Warsztaty GE Healthcare – II tura